General Interest > Open Free for All

Foster families in Denmark with issues

(1/1)

Oscar:
A website is closing down because the website provider Webs no longer will be in service.

Some foster families were mentioned on a website, called "The hardest heritage". Due to GDPR reasons they cannot be reposted in Denmark but since this website is in the United States, they are reposted below:


* Plejefamilien Anne-Mette Rask Lange og Stig Lange, Lindøhoved 1, Jersore, DK-5400 Bogense
Anklager: "Trusler, Chikane, tavshedspligten m.v."
* Plejefamilien Per og Hanne Amby, Ølstrupvej 11, DK-6950 Ringkøbing
Anklager: "Chikane, Tavshedspligten, overgreb m.v."
* Plejefamilien Tina & Søren Jakobsen, Trendåvej 15, Hyllebjerg
Anklager: "Vanrøgt"
* Plejemor Nina Christensen, Ny Hammermosevej 33, Manna, DK-9700 Brønderslev
Anklager: "Inhabilitet, Omsorgssvigt, Socialloven, Serviceloven, Forvaltningsloven, Manglende samarbejde, Psykisk Chikane m.v."
* Plejefamilie Gert & Kirsten Smed, Skovmosevej 9, Rørbæk, DK-9500 Hobro
Anklager: "Pligtforsømmelse m.v."
* Plejefamilie Gert Østergaard Jensen & Lone Storgaard Jensen, Klintingvej 91, DK-6830 Nr. Nebel
Anklager: "Vold mod plejebarn gennem et helt år."
* Plejefamilien Jens og Pia Müller, Rugtved Huse 6, DK-4470 Svebølle
Anklager: "Psykisk tortur mod børn, løgnagtig udfærdigelse af dokumenter, manipulation med offentlige dokumenter, brud på tavshedspligten, destruktion af forældresamarbejde, brud på love om børnekonventioner og menneskerettigheder."
* Plejefamilien Gitte Maria Dahl Mortensen, Claus Christian Mortensen, Sivestedvej 7, DK-8560 Kolind
Anklager: "Lyver for egen vendings skyld, Magtmisbrug, Manglende Samarbejde, Bedrageri m.v."
* Plejefamilie: Hanne og Svend Lindrup, Krogen 2, DK:4190 Munke Bjergby
Anklager: "Nægter at samarbejde med forældre, chikane, Lyver i rapporter, ulovlig frihedsberøvelse samt psykisk tortur mod deres plejebørn"
* Vibeke & Ole Rasmussen, Glamsbjergvej 7, DK-2770 Kastrup
Anklager: "Vold, Tavshedspligten, lyver til kommunen om plejebørnene, embedsmisbrug, Socialt bedrageri, Psykisk Terror med plejebarn, Tyveri m.v."
* Helle & Kent Hornbeck, Astrupvej 3, DK-8370 Hadsten
Anklager: "Vold, Tavshedspligten, lyver til kommunen om plejebørnene, embedsmisbrug, Socialt bedrageri, Psykisk Terror med plejebarn, Tyveri, Vanrygt m.v."
* Jill Von Der Maase og Johannes Thomsen, Alken vej 81, DK-8660 Skanderborg
Anklager: "Lyver for egen vendings skyld - Manglende samarbejdes evne ( forældre, skole, kommunen ) - Omsorgssvigt - Beholdt børnenes opsparinger - Handler inden de spørger"

Oscar:
An entry sounds

Foster family in Farsø, Denmark


--- Quote ---På hjemmesiden Det Sorte register er en plejefamilie registeret. Hvorfor vides ikke. Hvis der er nogle som ved noget om hvorfor at plejefamilien på Trendåvej i Farsø er registeret, så svar venligst på denne debat-tråd.
--- End quote ---

Oscar:
Something about salaries of foster families in Denmark


--- Quote ---Jeg synes at der er for meget piveri. Selvfølgelig skal de også gå ned i løn, når resten af samfundet må holde for. Jeg er så gal over at de klager over nedsættelsen af deres løn. Det er formuer de får for at lade børnene gå for lud og kold vand.Det er usle plejefamilier som står frem i medierne og piver.--
Birthe Hansen
--- End quote ---

Navigation

[0] Message Index

Go to full version